Aparells calibrats i verificats

Conjunt d’aparells de mesura que disposen dels certificats de cal·libració i verificació obligatoris, per realitzar les comprovacions tècniques que necessitin els enginyers col·legiats/ associats.

Luxímetre Luminancímetre

Luxímetre digital de conformitat a la norma DIN 5032 classe B i CIE núm. 69 Lectura en lux (lx) i footcandles (fc) Rang de 0,01 lux a 199900 lux.

Aplicacions: mesura de la intensitat de la il·luminació, comprovació de qualitat de fonts de llum, prevenció de la contaminació lumínica.

Sonòmetre

Sonòmetre integrador de tipus 1, amb certificat de verificació anual, segons requereix la legislació sobre metrologia. Treball com analitzador d’espectres en temps real, bandes d’octava 31,50Hz a 16kHz i a terços d’octava 20 Hz a 10kHz.

Aplicacions: mesura del nivell de soroll, determinació de l’aïllament acústic, avaluació del soroll, anàlisi freqüencial de soroll.

Mesurador Làser

Marca LEICA, model Disto pro4a

Aplicacions: Mesurador de distàncies, superfícies i volums

Tenalla Volt-Ohmio-Amperimètrica

Marca Kyoritsu model Kew-Snap6, 2.606

Aplicacions: Dissenyat per a ús en ambients de grau 2 de pol•lució. Pots ser utilitzat per a mesures de corrent i tensió sobre instal•lacions amb categoria de mesura CAT IV 600V i CAT III 1000V

Nivell Laser FL300A

Aplicacions: Aparell per a topografia i construcció que serveix per determinar anivellacions en un pla horitzontal mitjançant il•luminació de la zona amb una línia làser

Escleròmetre per a formigó Proceq

Aplicacions: mesura la resistència a la pressió dels productes de formigó manufacturats

Pinça amperimètrica CA/CC TRMS 600A CAT IV amb mesura de temperatura

Aplicacions: HT9015 està dissenyada per a la mesura de Corrent CA/CC fins a 600A i Tensió CA/CC fins a 1000V en TRMS en l'abast de la CAT IV 600V i CAT III 1000V d'acord amb l'estàndard de seguretat IEC/EN61010-1.

Maleta de Baixa Tensió

Marca: GOSSEN
Model: PROFITEST SII + 0100 M520K

Circutor Cire-3

Mesura en 2 quadrants els principals paràmetres de xarxes elèctriques monofàsiques i trifàsiques de 3 i 4 fils.

Aplicacions: Equip idoni per a la realització d'auditories energètiques.

Circutor MYeBOX

Aplicacions: Analitzador de xarxa portàtil configurable desde una app que realiza l'anàlisi dels paràmetres elèctrics accesibles de forma remota. MYeBOEX realitza la mesura i registre de paràmetres elèctrics en instal·lacions monofàsiques, bifàsiques o trifàsiques (amb i sense neutre).

Nivell Nikon model AE

Ullera sistema òptic analèctic, micròmetre òptic.

Aplicacions: Adequat per a tot tipus de treball de topografia en enginyeria civil en general, topografia arquitectònica i instal•lacions de maquinària

Anemòmetre Testo 410-1

Anemòmetre de molinet amb sensor NTC de temperatura integrat.

Aplicacions: Mesura la velocitat del vent i la temperatura ambient. Ideal per a mesuraments en reixetes de ventilació o en exteriors.

Roda de mesurar

Aplicacions: ideal per mesurar superfícies planes com carrers, camins o carreteres

Cinta mètrica

Tajima-Plas de 30 metres i metàl•lica.

Complements i altres

Trípodes i mires

Necessites més informació?

Contacta