Finalitzat el procés electoral a la Demarcació, aquesta renovarà una part dels membres de la Junta Directiva doncat que s'ha rebut una sola candidatura formada pels següents membres: SECRETARI: Josep Maria Soler i Carbonell VOCALS: Llorenç Albanell i Baltrons David Bartra i Riera Josep Dellonder i Navarro Maria Luisa Garcia-Romeu de Luna En conseqüència, i de conformitat amb els vigents Estatuts del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, queden proclamats electes els components de la candidatura ressenyada La presa de possessió dels candidats electes i el cessament dels membres sortints de la Junta Directiva tindrà lloc en una Junta General Extraordinària de la Demarcació, que es celebrarà el mes de setembre/octubre.
Compartir