Atès que en els processos electorals endegats a l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) s’han presentat candidatures úniques a tots els òrgans sotmesos a elecció, les Meses Electorals han constatat la seva validesa i s’ha declarat la finalització dels processos.

Per a l’elecció de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Sr. Joaquim Reda i Llambrich, candidat a president de la Demarcació. Sr. David Bartra i Riera, candidat a secretari de la Demarcació. Vocalies: Sr. Jordi Bayer i Trias, Sr. Jordi Hurtós i Rovira, Sr. Jordi Güell i Camps, Sr. Rubén Darío Parada Perez, Sra. Clàudia Carabellido i Noguer, Sra. Maria Luisa GarciaRomeu de Luna i Sr. Llorenç Albanell i Baltrons.

Comunicació candidatura COEIC Llegir més >

Comunicació candidatura AEIC Llegir més >

Compartir