Benvolguts/des,

Us volem informar que s’han convocat eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres que formen la Junta Directiva de la nostra Demarcació.

D’acord amb el cens electoral tancant, les candidatures s’han d’ajustar a allò que estableixen els estatuts, han d’estar composades per President/a, Secretari/a i set vocals, han d’aportar els avals corresponents i s’han de remetre abans del dia 29 d’abril a les 13 hores a l’adreça de correu electrònic mesaelectoral@mail.eic.cat.

Es pot ampliar tota aquesta informació al web dels eic: https://www.eic.cat/qui-som/eleccions-2022.

Compartir