Jornada: Actuacions en obres hidràuliques: dipòsits, preses, EDARs.. (online)

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: La correcte impermeabilització d'una estructura no només és necesària per tal d'evitar pèrdues d'un bé tan valuós com l'aigua.
L'aigua és altament perjudicial per al formigó en massa i és a més un dels causants dels processos de corrosió en les estructures de formigó armat. En ambients industrials on a més podem tenir agents químics o d'aigües químicament agressives, l'àcid provoca un rentat de la pasta cimentant del formigó amb el consgüent dany per a les nostres infraestructures.
La impermeabilització davant l'aigua i els agents químics tindrà com a objectiu evitar tant les filtracions com el contacte amb el formigó, protegint per tant l'estructura i augmentant la seva vida útil.

L'objectiu d'aquesta jornada tècnica serà conèixer les diferents tècniques d'impermeablització i protecció química d'infraestructures de formigó per tal de poder seleccionar l'opció més adequada per al nostre projecte o obra.

PROGRAMA

1. Impermeabilitació i protecció química d'estructures

- Principis i conceptes bàsics
- Treballs previs: obturació de vies d'aigua, mitges canyes, segellat de junts, tractament de tubs passants, reparació, regularització i tractament de fissures.

2. Tipus de impermeabilitzacions

- Membranes impermeables: preformades vs líquides

3. Impermeabilització amb membranes líquides cimentoses: dipòsits, canals, preses, etc.

4. Protecció química amb membranes líquides polimèriques: dipòsits, canals, preses, ETAPs, cubetos.

5. Precs i preguntes
Dates: Dimecres 10 d'abril
Horari: de 17 h a 18.30 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.