Jornada online: Estalviar impostos gràcies a la planificació fiscal

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: Justificació de la sessió

La gestió del nostre patrimoni no és únicament financera, ha de ser també fiscal. Reduir la càrrega tributària és un objectiu totalment lícit i complementari a l'objectiu de maximitzar la rendibilitat financera de les nostres inversions. Minimitzar la càrrega fiscal dins dels marges de la legalitat és possible gràcies a una planificació fiscal que tingui en consideració les característiques dels principals productes financers. Una sessió per prendre consciència que no tots els productes financers son iguals des de l'òptica fiscal, i intentar aprofitar aquestes diferencies per a maximitzar la rendibilitat financera-fiscal dels nostres estalvis i inversions. Disposar d'una visió de conjunt que inclogui els impostos IRPF, Impost sobre Patrimoni, i de l'Impost sobre Successions i Donacions, proporciona les claus per establir els millors criteris per a rebaixar el cost fiscal en el moment de mantenir o transmetre els nostre patrimoni. Els impostos estan molt interconnectats. Per exemple, si una persona dona una casa al seu fill, a banda del corresponent impost relatiu a la donació, es pot produir una alteració patrimonial del pare o la mare, la qual estaria subjecte a altres impostos.

Objectius d'aprenentatge

. Identificar les oportunitats d'estalvi fiscal a partir dels productes financers.
. Conèixer algunes de les interconnexions entre els principals impostos directes que afecten a persones físiques.
. Aprendre a decidir entre productes financers tenint en consideració la vessant fiscal dels mateixos.
. Estimar l'import d'estalvi fiscal de cada estratègia.
. Discernir si és necessari prendre alguna decisió sobre el nostre patrimoni abans que acabi l'any per reduir la càrrega tributària.

Públic destinatari

. Persones sensibilitzades amb la minimització del pagament d'impostos, o bé amb el seu diferiment en el temps.
. Persones que disposin d'un patrimoni, de qualsevol import, que desitgin obtenir les claus per estructurar-ho de forma eficient des de l'òptica fiscal.
. En general, qualsevol persona interessada en conèixer les principals estratègies per reduir la factura fiscal que suposa mantenir o transmetre el seu patrimoni.

Programa

. Estructura de l'IRPF, Impost sobre Patrimoni i de l'Impost sobre Successions i Donacions.
. Tractament fiscal dels principals productes financers.
. Estratègies i consideracions per reduir la càrrega fiscal.

Metodologia

La sessió inclou una part expositiva i una part final de participació dels assistents per fer preguntes sobre els continguts.
Dates: Dijous 10 de novembre
Horari: de 18 h a 19 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Estalviar impostos gràcies a la planificació fiscal Estalviar impostos gràcies a la planificació fiscal
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Gravació de la jornada

Descripció:
Gravació de la jornada Estalviar impostos gràcies a la planificació fiscal