Jornada tècnica:Descarbonització d'instal·lacions tèrmiques amb sistemes HVAC eficients (presencial)

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: INTRODUCCIÓ.
. Marc regulador actual (Ecodisseny, RITE, FGas)

Jornada tècnica per a analitzar la situació actual del mercat i l'evolució en el futur dels equips HVAC.

S'expondrà el marc regulador actual, tant la normativa europea F-GAS amb les exigències per complir la reducció progressiva de gasos refrigerants HFC així com les normatives estatals, CTE, RITE i nous impostos de gasos fluorats que impulsen la descarbonització i l'ús de combustibles fòssils en la climatització i producció d'ACS:

Al final de la jornada per adaptar-se a l'exposició prèvia es presentaran les solucions existents i els nous desenvolupaments d'equips ROOF-TOP i bombes de calor de mitjana i gran potència. Equips amb gasos refrigerants naturals i de baix PCA que permeten rangs de treball a major alta temperatura.

REFRIGERANTS.
. Evolució i tendències.

MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CLIMATITZACIÓ
. Millora eficiència energètica estacional en equips de compressió mecànica
. Refredament gratuït per aire exterior. Directe i Indirecte
. Recuperació d'energia de l'aire d'extracció
. Recuperació de la calor de condensació

DESCARBONITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
. Bomba de calor d'alta temperatura
. Hibridació Bomba de calor amb altres fonts d'energia renovables/residuals
. Bomba de calor Fotovoltaica

SOLUCIONS KEYTER

Dates: Dimecres 28 de setembre
Horari: 18 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
PDF PDF