Full inscripció - Jornada tècnica: "Crisi energètica i el seu impacte"

Data: 26/01/2022
Codi: GIRTEC260122
Dades personals
Cognoms: Nom:
NIF: Data de Naixement:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Mòbil: Informi el seu mòbil si vol que el puguem avisar en cas de cancel·lació, modificació d'horaris, etc.
@:
Titulació:
Com t'has assabentat d'aquest acte?
Dades professionals
Empresa:
NIF:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Tel.: Fax:
@:

Condicions:

El nombre de places és limitat.
Es reservaran les places fins 5 minuts després de començar l'acte.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Narcís Blanch 39 baixos, 17003 Girona
Tel. 97 221 19 12