Jornada: Qualitat de l'aire en instal·lacions industrials mitjançant unitats de tractament d'aire

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: El proper dimecres 29 de setembre a les 10:00 hores, la firma TROX TECHNIK - en col·laboració amb la Demarcació de Girona dels 'Enginyers Industrials de Catalunya - realitzarà una jornada tècnica sobre "Qualitat de l'aire en instal·lacions industrials mitjançant unitats de tractament d'aire"

Alex Castilla, Tècnic de Prescripció de TROX Espanya, serà l'encarregat de conduir aquesta sessió tècnica, amb una duració estimada de 90 minuts.

Descripció de la jornada:

Jornada de formació que començarà amb la descripció dels principals components que configuren una Unitat de Tractament d'Aire (UTA), parlem de recuperadors: tipologies i analitzem possibles tipus de fuga, abordem normativa en vigor, com: RITE (novetats), Directiva eco-disseny, UNE 1886 i Eurovent. En una segona part de la formació, presentarem les característiques principals d'una execució higiènica d'una UTA, i abordarem aspectes com: normes i estàndards de referència, aspectes constructius com: materials i característiques del seu envolupant, seccions pel tractament d'aire, i acabarem amb algun exemple d'aplicació.

- Programa:

CRITERIS DE SELECCIÓ I DISSENY UTAS (45 min)
- Descripció dels principals components de les UTAS
- Recuperadors: Tipus i anàlisi de fuites
- Novetats RITE
- Directiva EcoDesign ErP
- UNE 1886 i Eurovent

UTAS HIGIÈNIQUES (45 min)
- Normes i estàndards de referència
- Materials i construcció de l¿envolvent
- Seccions de tractament
- Aplicacions

Dates: Dimecres 29 de setembre de 2021
Horari: De 10h a 11.30h
Inscripcions : Inscripcions col·legiats/associats      Inscripció general

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.