La relació de l'enginyer amb l'Agència Tributària. Preguntes freqüents

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: L'objectiu de la sessió és el de tractar aspectes generals sobre les obligacions tributàries de l'enginyer. La sessió serà molt interactiva mitjançant la participació del assistents que podran formular preguntes sobre diferents aspectes fiscals relacionats amb l'Agència Tributària.


PROGRAMA

1. La certificació digital i la seva importància
2. La declaració Censal
3. Determinació del resultat en els impostos directes IRPF:
-I ngressos.
- Despeses.
4. L'impost sobre el valor afegit
- Meritació.
- Deduccions.
5. La compra d'un vehicle.
- Incidència en l'activitat.
6. Obligacions formals:
- Declaracions.
- Registre i comptabilitat.
- Justificants.
7. Declaració Renda 2020.


Presencial i online per videoconferència.
Ponents: Manel Anton i Ramón Fernandez de Gestions Montilivi
Dates: Dijous 8 d'abril de 2021
Horari: De 17.30 h a 19h
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.