Com encertar en les decisions d'inversió i previsió

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: Actualment existeix un punt d'acord en el fet que hi ha una absència d'educació financera, la qual cosa representa un problema considerable, en relació a la manera en què les persones inverteixen els diners.

No podem saber el que ens depararà el futur, però sí som responsables de prendre avui les mesures oportunes per cobrir les conseqüències negatives de diferents escenaris.
Formar persones financera i socialment més responsables en la manera en la que duen a terme les seves inversions i decisions de previsió social, té un impacte positiu i beneficiós, no només per les persones, sinó també per a la societat en general.

Objectius d'aprenentatge:

- Aprendre a escollir bé en què invertir els estalvis.
- Reconèixer els principals riscos dels productes financers.
- Posar en valor la Previsió Social com a eix de pressa de decisions.
- Assabentar-se de les claus per prendre les millors decisions d'inversió.
- Conèixer les claus per planificar fiscal i financerament una pensió de jubilació privada.

Públic destinatari:

- Estalviadors preocupats per la rendibilitat de les seves inversions.
- Inversors interessats en disposar d'una visió professional dels productes d'inversió.
- Individus que hagin de prendre a curt o mig termini decisions d'inversió que afectin al seu patrimoni.
- Qualsevol persona interessada en conèixer les millors eines per dotar de tranquil·litat el seu patrimoni personal i financer.
- En general qualsevol persona atreta pel món de la inversió financera.
Aquest xerrada no va destinada a persones amb formació financera superior.

Programa:

- Principals productes d'inversió.
- Riscos en les inversions. Relació rendibilitat-risc. Mesura de riscos.
- Recomanacions a l'hora de prendre decisions d'inversió.
- Aspectes a tenir en compte al comparar diferents opcions d'inversió.
- Jubilació: claus fiscals i financeres a l'etapa d'acumulació de capital i a l'etapa de cobrament del pla.

La impartició es realitzarà sota la modalitat de ¿xerrada¿ amb oportunitat per part dels assistents de participar amb comentaris o preguntes durant o al finalitzar l¿acte.

Ponent: Oscar Sanchez, Director Comercial d¿Estalvi
i Previsió Social de La Múrua dels Enginyers
Dates: dijous 4 de febrer de 2021
Horari: A les 18h
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.