Ètica i Responsabilitat Civil Professional dels Enginyers

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: Objectiu de la jornada

L'objectiu de la jornada , és donar a conèixer i conscienciar al col·lectiu d'enginyers de les diferents i importants responsabilitats de la seva activitat professional .


Públlic destinatari

Qualsevol enginyer junior o sènior que exerceixi la professió tant per compta pròpia, com per compta aliena, tant a l'empresa privada, com a l'administració pública.

Programa

- Amenaces més habituals en la professió de l'enginyer que poden derivar en responsabilitat.
- Tipus de responsabilitats
- El principi de solidaritat en la responsabilitat i la responsabilitat dels hereus.
- Les cobertures de la pòlissa de responsabilitat civil professional del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Exemples de casos reals de responsabilitat de l'enginyer.

Ponents

Andreu Mingote, Director Tècnic de Serpreco , la corredoria de la Mútua d'Enginyers

Jordi Echeverria, Director de Negoci i Estratègia Comercial del grup Mútua d'Enginyers
Dates: Dijous 9 de maig de 2019
Horari: 18.30h - 20h
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.