Aplicació de la ITC-BT-52 en els projectes d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Comissió: Actes / Jornades Tècniques (Girona)
Descripció: El curs pretén transmetre conceptes bàsics teòrics, tecnològics i d'entorn normatiu per tal de donar tota la informació necessària que envolta el món de les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i les seves instal·lacions. 

Dirigit a professionals que hagin de realitzar projectes amb infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i tinguin dubtes de com aplicar la normativa i les previsions de càrrega, i també a enginyers que es vulguin dedicar de manera especifica amb aquest tipus de solucions per desenvolupar projectes claus en mà.

PROGRAMA

1. Evolució del món del vehicle elèctric i de les tecnologies de recàrrega

2. Què necessita conèixer l'enginyer que projecta instal·lacions elèctriques:
2.1 Glossari específic i definicions
2.2 Tipus de connectors i modes de càrrega
2.3 Normativa de producte: EN 61851-1
2.4 Anàlisi detallada de la normativa relacionada amb la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric: ITC-BT 52

3.1 Projectes d'instal·lacions a la vivenda unifamiliar
3.2 Projectes d'instal·lacions en aparcaments col·lectius: Anàlisi de diversos esquemes d'instal·lació
3.3 Projectes d'instal·lacions en pàrquing públic
3.4 Projectes d'instal·lacions a la via pública
3.5 Projectes d'instal·lacions de càrrega ràpida

Part pràctica:

1. Sessió pràctica de configuració d'una solució de recàrrega de manera local i remota via web-bowser 

2. Exemple pràctic de requisits generals de la instal·lació i previsió de càrregues

3. Preguntes més freqüents sobre els projectes i instal·lacions de recàrrega de V.E. (FAQs)

7. Quin paper hauria de jugar l'enginyer
Dates: Divendres 8 de febrer
Horari: de 9h a 14.30h
Preu: Adscrit a Girona : 15 euros
Empresa Adherida: 90 euros
General: 120 euros
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.