Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Descripció: Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Dates: 15/11/2022
Horari: 11.30 h
Lloc: Seu de la Demarcació