Junta/Assemblea General de la Demarcació de Girona
Descripció: CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA / ASSEMBLEA dels Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona

Dia: Dimarts 25 d'octubre de 2022
Lloc: Demarcació de Girona (C. Narcís Blanch, 39 de Girona)

18.00 h Conferència - "Drons i la democratització de l'espai aeri: un gran repte per a la (in) seguretat ciutadana" amb Erik Morales

19.30 h Junta/Assemblea General en segona convocatòria (19.00 h en primera convocatòria)

20.30 h Entrega de Premis al Millor Treball Final de GETI i MEI

21.00 h Sopar a peu dret


Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Nomenaments de tres interventors d'acta
3. Informe del president
4. Aprovació, si escau, del pressupost ordinari i d'inversions de la Demarcació per l'any 2023
5. Torn obert de paraules


Cal confirmar assistència i reservar el sopar, per WhatsAPP o telèfon al 972 21 19 12 o per correu a: girona@eic.cat
Dates: 25/10/2022
Lloc: Seu de la Demarcació