Lliurament Premi TF MEI i GETI Girona
Descripció: Lliurament del Premi per al Treball de Final de Màster en Enginyeria Industrial i el Premi per al Treball de Final de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials dins l'acte d'inauguració del curs acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Dates: 15/10/2021
Horari: 16.30h
Lloc: EPS