Junta General Ordinària /Assemblea de la DemarcacióJunta General Ordinària /Assemblea de la Demarcació
Descripció:
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA / ASSEMBLEA dels Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona


Dia: Dimarts 19 d'octubre de 2021
Lloc: Reunió mixta (presencial o virtual plataforma Zoom)
Hora: 19h en primera convocatòria
19.30h en segona convocatòriaOrdre del Dia


1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior

2. Informe del President.

3. Aprovació, si s'escau,del pressupost ordinari i d'inversions per l'any 2022

4. Torn obert de paraules
Dates: 19/10/2021
Horari: Dimarts 19 d'octubre de 2021 a les 19.30h 2a conv