Reunió de la Comissió d'Acció Social
Descripció: Reunió de la Comissió d'Acció Social
Dates: 15/06/2021
Horari: 10 h
Lloc: Seu de la Demarcació