Les operacions de fusions i adquisicions (M&A) en temps de Covid-19
Descripció: AddVANTE i EIC organitzen el proper dimarts, 26 de gener el webinar Com la crisi del coronavirus està afectant les operacions de Fusions i Adquisicions de companyies de tots els sectors i en tots els àmbits.

Gràcies a la nostra experiència i coneixement de l'actual mercat desenvoluparem aquesta sessió amb l'objectiu de donar pautes clares a aquelles empreses que estiguin immerses obé s'estiguin plantejant una operació d'aquest tipus.

OBJECTIU

En aquest webinar volem donar importància a les següents qüestions:

Oportunitats i amenaces.
Afectació en les transaccions en estadis inicials.
Impacte en operacions avançades.
Valoració de l'empresa en temps de COVID.
Noves estructures de les operacions.

PROGRAMA

10.00 - 10.10. Núria Valenzuela. Gerent de la Demarcació de Girona d'EIC.
Benvinguda i presentació de la jornada.

10.10 - 10.25. David Martínez. Soci de l'àrea de Consultoria.
Reptes i oportunitats de l¿entorn econòmic actual.

10.25 - 11.00. Lluís Lluch. Soci de l'àrea d'M&A d'AdVANTE.
Com està afectant la situació actual a les transaccions de Fusions i Adquisicions.
Dates: 26/01/2021
Horari: De 10h a 11h
Lloc: https://addvante.clickmeeting.com/les-operacions-de-fusions-i-adquisicions-m-a-en-temps-de-covid-19/register?_ga=2.168336609.1711873476.1608733437-706851192.1587988640