Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Descripció: Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Dates: 09/03/2021
Horari: 11:30 h
Lloc: Online (Plataforma Teams)