Reparació i protecció de paviments industrials
Descripció: En la indústria, el paviment és l'element indispensable sobre el qual es desenvolupen totes les activitats d'aquesta. Per això, disposar d'un paviment d'elevada durabilitat i de reduït manteniment és essencial per a minimitzar costos i potenciar al màxim la capacitat operativa i productiva de la nostra indústria.

Cada tipus d'indústria (fins i tot àrees de la mateixa indústria) és diferent, la qual cosa comporta diversos tipus de requeriments per als seus paviments: sol·licitacions mecàniques, resistències químiques, propietats antiestàtiques, resistència a temperatura, al lliscament, higièniques, temps d'instal·lació reduïts, etc., que determinen la necessitat d'una elecció precisa del paviment adequat.

La jornada té per objectiu mostrar les diferents solucions per a l'execució de paviments en múltiples indústries i les seves àrees. S'exposaran les diferents solucions que ofereix el mercat, els criteris clau per a la seva selecció.

Programa


1-Perquè i de què protegir als paviments industrials?
2-Condicions del suport: resistència, reparació de cops i/o llavis de juntes, etc.
3-Requeriments específics per a les diferents indústries.
4- Solucions (epoxi, poliuretans, ciment..) i criteri de selecció.
5-Eines digitals.
6-Conclusions i preguntes.

Inscripcions: https://www.master-builders-solutions.com/es-es
Dates: 01/12/2020
Horari: de 17h a 18.30h
Lloc: Jornada Tècnica Online
Plataforma Microsoft Team