Junta General Ordinària /Assemblea de la Demarcació
Descripció: CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA / ASSEMBLEA dels Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona


Dia: Dimarts 20 d'octubre de 2020
Lloc: Reunió virtual plataforma Zoom
Hora: 19h en primera convocatòria
19.30h en segona convocatòria


Ordre del Dia


1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior

2. Informe del President.

3. Aprovació, si s'escau, del pressupost ordinari i d'inversions per l'any 2021

4. Presa de possessió dels nous càrrecs i vocals electes i cessament dels membres que finalitzen el seu mandat

5. Torn obert de paraules


Cal confirmar l'assistència virtual a l'acte a girona@eic.cat o bé trucant al telèfon 972 21 19 12.
Dates: 20/10/2020
Horari: 19 h
Lloc: Reunió Virtual plataforma Zoom