Reunió de la Comissió d'Acció Social
Descripció: Reunió de la Comissió d'Acció Social
Dates: 15/09/2020
Horari: 10.30 h
Lloc: Seu de la Demarcació