Reunió de la Comissió d'Acció Social
Descripció: Reunió de la Comissió d'Acció Social
Dates: 09/06/2020
Horari: 10:30 h
Lloc: Seu de la Demarcació