Visita a la incineradora de Campdorà
Descripció: S'organitza una visita a les instal·lacions de la incineradora de Campdorà.
El conjunt d'aigües residuals recollides al Sistema de Sanejament de Girona (Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix i part de Fornells de la Selva) són tractades a l'estació depuradora de Campdorà. TRARGISA és la societat mercantil que la gestiona.

A la planta incineradora de TRARGISA es gestionen els residus procedents dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el procés genera electricitat i subproductes.Programa de la visita


10.30 h - Trobada a l'entrada
11.00 h - Visita a les instal·lacions
13.00 h - Fi de la visita

- La visita és gratuïta 
- La reserva de places es farà per ordre d'inscripcions (al inscriure's cal facilitar DNI).
Dates: 03/03/2020
Horari: 10:30-13:00