Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Descripció: Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Dates: 22/01/2020
Horari: 12 h
Lloc: Seu de la Demarcació