Presentació prèvia del viatge a l'Alta Savoia i Ginebra - Visita al CERN -
Descripció: Presentació prèvia del viatge a l'Alta Savoia i Ginebra - Visita al CERN -
Dates: 06/05/2019
Horari: 12:00 h
Lloc: Seu de la Demarcació