Curs de preparació i examen per l'obtenció de la certificació d'Auditor Energètic Certificat (CERTIFIED ENERGY AUDITOR)
Descripció: CURS ORGANITZAT PER AEE TRAINING SPAIN, TRAINING PARTNER HOMOLOGAT AEE A ESPANYA

Metodologia del curs:

El curs es podrà cursar de forma presencial a Girona (carrer Narcís Blanch 39), en línia a través d'internet en temps real, a través de la plataforma que us proporcionarà. Les classes es gravaran i estaran disponibles en streaming a la plataforma web del curs.

EL CURS ÉS EN CATALÀ, i la documentació en castellà.

Curs de preparació i examen per obtenir la certificació d'auditor energètic. (CERTIFIED ENERGY AUDITOR)

La certificació CEA Certified Energy Auditor s'ha desenvolupat i afegit a la cartera de certificacions de l'AEE amb la finalitat d'assegurar la capacitació i el coneixement dels professionals que realitzen auditories energètiques.

L'increment dels costos energètics, les polítiques energètiques canviants, els requeriments de reducció de consums i la ineficàcia en les indústries i els edificis, tots ells són causants de la demanda de professionals més avançats i experimentats que donen lloc a auditories de cap energètiques. El certificat CEA identifica aquells professionals que estan capacitats pels seus coneixements i experiència per a la realització amb èxit d'auditories energètiques.

Valor afegit de certificar-se CEA® a Catalunya:

La certificació CEA® està acreditada per ENAC en el camp de l'Auditor Energètic, després és reconeguda en diferents normes, reglaments, concursos, etc., on es valora l'acreditació per ENAC per l'ISO 17024.

En concret, a Catalunya, és ESPECIALMENT interessant perquè és un certificat acreditat per ENAC per l'ISO 17024 (certificació de persones) en el camp d'Auditors Energètics, i això implica que els enginyers certificats compleixen amb les condicions exigides a les bases de subvencions de cupons de gestor energètics de l'ICAEN

Resolució EMC / 763/2019 del 22 Març de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Empresa i Coneixement, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de Cupons a la Gestió Energètica. A la base 1 s'indica:
Els proveïdors han de disposar d'un o més professionals que compleixin els requisits per exercir l'activitat professional de l'auditor energètic establerts en l'article 8 del Reial decret 56/2016, del 12 de febrer, per la qual cosa s'aprova a la Directiva 2012/27 / EU del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d'octubre de 2012 (BOE núm.38, de 02.13.2016), i que també disposin del certificat vigent d'un títol professional en l'àmbit energètic, acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) ) segons la norma UNE-ISO / IEC 17024/2012.

És per això, que aquesta certificació CEA® no solament certifica els coneixements per a la realització d'Auditories Energètiques, sinó que aporta una avantatge competitiva a les persones certificades per a l'obtenció de subvencions.

Informació completa i inscripcions a https://www.aeespain.org/cursos/cea-girona-online-junio-2019-intensivo-3d-x-7h/
Dates: 10/06/2019
Horari: Dies 10, 11 i 12 de juny de 2019
Horari: 9h a 17h
Lloc: C. Narcís Blanch 39 baixos, Girona