Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Descripció: Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Dates: 11/06/2019
Horari: 16:30 h a 18:30 h
Lloc: Seu de la Demarcació