Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Descripció: Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Dates: 07/05/2019
Horari: 12:00 h
Lloc: Seu de la Demarcació