Jornada - Qquè podem esperar de la transició energètica?
Descripció: La Càtedra de Processos Industrials Sostenibles de la Universitat de Girona, amb el suport de les empreses LC Paper 1881, S.A. (Besalú, Girona) i Wattia Innova, S.L.U (Olot, Girona), té com a missió global l'impuls de la sostenibilitat en les activitats en general i en els processos industrials en particular.
El principal objectiu d'aquesta jornada tècnica és sensibilitzar els principals actors de la nostra societat sobre un dels majors reptes al que ha de fer front el nostre planeta.
Segons el Tribunal de Comptes de la Unió Europea, la producció i consum d'energia es troben estretament lligats al canvi climàtic. Aquest tribunal conclou que la producció d'energia procedent de combustibles fòssils, d'una banda, i el consum d'energia en els sectors de transports, indústria, residencial i agricultura, d'altra, generen prop del 80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Davant la gravetat de la situació, els signataris de l'Acord de París s'han compromès a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle el més aviat possible, amb l'objectiu de disminuir la temperatura global fins a situar-la a nivells similars als de l'era pre-industrial. Tanmateix, l'acord estipula que s'ha de complir amb el principi d'equitat, fent que els països que han gaudit d'un major desenvolupament econòmic amb l'explotació de combustibles fòssils siguin els que hi contribueixin amb caràcter d'urgència.
L'Acord de París va ser ratificat pel conjunt de la Unió Europea el 4 d'octubre de 2016 i posteriorment per l'Estat Espanyol, el 12 de gener de 2017. En aquest sentit, s'han establert com a principals objectius la reducció d'emissions en un 40% per l'any 2030 i en un 80-95% per l'any 2050, respecte els nivells de l'any 1990 per al conjunt de la Unió Europea. Per tant, la necessitat de canvi en els hàbits de producció i consum d'energia és inapel·lable si es volen assolir els objectius pel 2050.
No obstant, aquest canvi ha de ser compatible amb la seguretat del subministrament. Prescindir de forma prematura de determinades tecnologies o combustibles, almenys fins el 2030, podria representar un risc pel correcte desenvolupament de la societat, així com pels diferents sectors productius.
Esperem, doncs, que el programa que els presentem en aquesta Jornada sobre Transició Energètica ajudi a dilucidar quins seran els eixos que conduiran als objectius de 2030 i 2050.
Finalment, la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles vol agrair a totes les persones que han fet possible aquest Programa, per la seva predisposició i col·laboració en aquesta temàtica que, sense cap mena de dubte, considerem que és d'alt interès per la nostra societat.
Dates: 14/02/2019
Horari: Dijous 14 de febrer de 2019
De 9h a 18h
Lloc: Escola Politècnica Superior de la UdG