Reunió de la Comissió d'Acció Social
Descripció: ORDRE DEL DIA

- Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
- Accions de promoció de la Comissió
- Seguiment de la borsa de treball de voluntaris
- Presentació en les entitats del Tercer Sector Social
- Torn obert de paraules
Dates: 12/02/2019
Horari: 10.30 h
Lloc: Seu de la Demarcació