Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Descripció: Reunió de la Comissió de Jubilats i Prejubilats de Girona
Dates: 18/09/2018
Horari: 12 h
Lloc: Seu de la Demarcació