Donats els esdeveniments d’aquests dies i la corresponent reacció ciutadana, i en previsió de dificultats en oferir el servei com fem habitualment, les nostres dependències romandran tancades durant la jornada del divendres dia 18.

Per assumptes d’urgència teniu a la vostra disposició el correu: certificació@serveis.eic.cat

Direcció Enginyers Industrials de Catalunya i Mútua dels Enginyers

Compartir