Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer Agenda EnginyersMail Portal EIC BCN
Òrgans de govern

La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col·legiats adscrits a la demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre).

 

Junta General Ordinària

Acta dia 17 d'Octubre de 2013

Acta dia 25 de febrer de 2014 

Acta dia 21 d'octubre de 2014

Acta dia 18 de febrer de 2015

Acta dia 24 de febrer de 2016 (pendent d'aprovació)

 

COEIC: La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Demarcació i està constituïda per:

 

Sr. Joan Juanals, president

Sr. Joaquim de Ciurana, secretari

Sr. Llorenç Albanell, vocal

Sr. David Bartra, vocal

Sr. Jordi Güell, vocal

Sra. Oscar Treceño, vocal

Sr. Josep Ma Soler, vocal

Sr. Jesús Teixidor, vocal

Sr. Josep Dellonder, vocal

 

 

Comissions

Comissió d’Acció Professional – Responsable: Jesús Teixidor

Comissió Enginyer i Empresa – Responsable: David Bartra

Comissió de Jubilats i PreJubilats – Responsable: Domingo Argilés

Comissió d'Acció Social - Responsable: Xavier Pérez Hurtado