Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer Agenda EnginyersMail Portal EIC BCN
Història

El 1850 neixen els ensenyaments industrials i amb ells l’enginyer industrial, dirigit a impulsar el proces d’industrialització del país. Un enginyer al servei de l’empresa dinamitzadora de l’economia productiva.

 

Molt aviat els enginyers industrials van voler agrupar-se per defensar els seus drets i obtenir-ne de nous. Amb aquesta finalitat, l’any 1863 neixia l’Associació d’Enginyers Industrials.

 

Quasi un segle després, el 1949 es van regular per llei els col·legis professionals com a corporacions de dret públic i amb caràcter obligatori. El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya es constituí el 1950.

 

A partir d’aquest moment, Col·legi i Associació han funcionat un al costat de l’altre. Ambdues entitats conformen un tot unitari amb finalitats, objectius i serveis comuns.


 

Neixen les Demarcacions

 

Amb l’objectiu de resoldre l’articulació territorial del nostre col·lectiu el Col·legi preveu en els seus estatuts la creació de les Demarcacions i Delegacions.

 

La presència de la professió en el territori, la proximitat de les nostres institucions amb el col·lectiu i amb la societat i la indústria fan que aquest desplegament resulti bàsic en el desenvolupament de la nostra unció pública i en la prestació de serveis a l’enginyer.

 

Així es creen les Demarcacions de Tarragona, Lleida, Girona i Catalunya Central mentre que la regió Metropolitana de Barcelona depèn directament de la Junta de Govern del Col·legi de Barcelona.

A partir d’aquesta última Demarcació es desplega la delegació del Vallès que és dotada de certa autonomia de funcionament i d’un òrgan de govern.

 

La Demarcació de Girona neix l’any 1952  i comprèn les comarques següents:

Alt Empordà - Baix Empordà - Gironès - Garrotxa - Pla de l’Estany - Selva - Ripollès