Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer Agenda EnginyersMail Portal EIC BCN
Entitats relacionades

 

 
                    

la Caixa d'Enginyers 

                           

 

la Mútua dels Enginyers 

 

Altres institucions

 

 

 

    EPS Escola Politècnica Superior 

 

 

 

Ajuntament de Girona 

Cambra de Comerç de Girona 

Enginyeria sense Fronteres 

 

 

Taula d'Enginyeria de les Comarques gironines 

      Universitat de Girona 

 

 Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona