Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer Agenda EnginyersMail Portal EIC BCN
Participar
L'Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya hem mantingut sempre una clara voluntat de servei als enginyers industrials i a la societat
Comissions
La Demarcació de Girona s'organitza en tres Comissions que promouen activitats tècniques, culturals i socials i permeten aprofundir, debatre i crear opinió en temes tècnics. Apunta-t'hi!
Oci
La Demarcació de Girona ha organitzat en el transcurs de l'any 2009, diferents activitats ( Sopar de Germanor, eldissabtENGINYER, viatges i d'altes activitats...)