Enginyers Industrials de Catalunya Girona /wps/portal/Home
    Inici Atenció al client Agenda EnginyersMail

   Formació

Àrea : Energia

Títol:

- QUEDA 1 PLAÇA - Curs avançat sobre facturació elèctrica

Descripció:

L'objectiu del curs és donar a conèixer els principis en els que es basa la formació dels preus en el mercat espanyol, els paràmetres de la evolució dels mateixos fins el moment actual i avançar els possibles escenaris futurs del mercat d'oferta-demanda.

Programa:

PROGRAMA:

1 - Mercat elèctric
- Entitats i agents de mercat
- Pagaments per capacitat
- El Mercat Diari
- Restriccions tècniques
- El Mercat Intradiari
- El preu final del Mercat

2 - Les tarifes elèctriques
- El Preu Voluntari al Petit Consumidor
- El Bo social
- Les tarifes o peatges d'accés: Estructura, períodes horaris i facturació

3 - La contractació al mercat lliure
- Alternatives de contrctació d'un client a l'entorn lliberalitzat
- Estructura de preus de l'energia al mercat lliure

4 - El Mercat de futurs

5 - Les ofertes d'energia elèctrica al mercat lliure
- Diferents tipus d'ofertes de les comercialitzadores
- Cobertures de preus

6 - Els contractes de comercialització a clients
- Característiques principals
- Requisita mínims

7 - Mesura de l'energia i liquidacions

Docent/s:

Xavier Cordoncillo - Enginyer Industrial. Ex directiu d'Endesa i consultor energètic

Dates:

Dimarts 16 i dimecres 17 de setembre

Horari:

Dimarts 16 setembre - de 16:00h a 20:00h
Dimecres 17 setembre - de 16:00h a 20:00h

Número d'hores:

8 h.

Preu:

Col·legiat - 90 Eur
Empresa adherida + Col·legiats de la TEG - 110 Eur
Altres - 130 Eur

*CURS BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA. Tramitació gratuïta. Sol·licita informació.*

Inscripció mínima per a la realització del curs : 12

Lloc:

Demarcació de Girona

Places:

25
Idioma: Català
  El nombre de places és limitat. Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs. Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs