AGENDA

Títol:

Aprendre a invertir racionalment

Descripció:

Justificació del taller

Actualment existeix un punt d'acord que hi ha una absència d'educació financera, la qual cosa representa un problema considerable, en relació a la manera en què les persones inverteixen els diners.
Un dels aspectes clau que incideix directament en l'educació financera d'adults són els coneixements i habilitats necessaris que els permetin tenir la capacitat de prendre correctes decisions d'inversió personals respecte als seus diners.
La idea de formar persones financerament més responsables de la forma en la qual duen a terme les seves inversions, té un impacte positiu i beneficiós, no només per les persones, sinó també per a la societat en general.

Objectius d'aprenentatge

. Aprendre a escollir bé en què invertir els estalvis.
. Reconèixer els principals riscos dels productes financers.
. Conèixer els principals productes d'inversió disponibles en el mercat.
. Identificar el perfil d'inversió d'un mateix.
. Assabentar-se de les claus per prendre les millors decisions d'inversió.
. Descobrir les fonts d'informació imprescindibles per prendre decisions d'inversió.

Públic destinatari

. Estalviadors conservadors preocupats per la rendibilitat de les seves inversions.
. Inversors dinàmics interessats en disposar d'una visió professional dels productes d'inversió.
. Individus que hagin de prendre a curt o mig termini decisions d'inversió que afectin al seu patrimoni.
. Qualsevol persona atreta pel món de la inversió financera.

Aquest taller no va destinat a persones amb formació financera superior.

Programa

. Principals productes d'inversió.
. Riscos en les inversions. Relació rendibilitat-risc. Mesura de riscos.
. Recomanacions a l'hora de prendre decisions d'inversió.
. Aspectes a tenir en compte al comparar diferents opcions d¿inversió.
. Principals fonts d'informació per a prendre decisions d'inversió. Metodologia

Metodologia

La impartició del taller serà dinàmica i inclourà activitats en grup que facilitin l'assimilació dels continguts i la participació dels assistents.


Jornada gratuïta i oberta a tothom

Inscripcions: 972 21 19 12 o bé a girona@eic.cat

Data:

22/03/2018

Horari:

18:30 h a

Lloc:

Seu de la Demarcació